Vodítková agresivita

 

 

voditko04

 
Čo sa v kurze naučíte?

Na kurze sa dozviete ako a prečo vzniká agresivita na vodítku.
Psíka naučíme chodiť na vodítku bez ťahania.
Majiteľa naučíme správne techniky vodenia psíka na vodítku.
Okrem toho sa naučíte aj ako zvládať krízové situácie.
Predovšetkým sa ale zameriame na zmenu správania u psíka, teda z agresívneho prejavu na neagresívny prejav.
Dozviete sa aj ako predchádzať krízovým situáciam. 

Pre akých psíkov je to určené?

Kurz je určený pre všetky psíky, ktoré prejavujú agresívne správanie na vodítku.
Agresívny prejav nemusí byť len voči inému psíkovi, ale voči cyklistom, bežcom a podobne.
Kurzu sa môžu zúčastniť psíky rôzneho veku. 
Všeobecne platí, čím skôr začnete riešiť problémové správanie, tým rýchlejšie sa dopracujete k cieľu.

Ako kurz prebieha?

Kurz prebieha len individuálnou.
Individuálny kurz je určený pre jeden tím (človek a psík).
Kurz pozostáva z 8 lekcii.
Individuálny kurz prebieha podľa potrieb účastníka.

A čo po skončení kurzu?

Po skončení kurzu máte možnosť pridať sa do Facebookovej skupiny absolventov kurzu. 
Cieľom skupiny je vzájomne sa podporovať a motivovať v tréningu, zdieľať svoje pokroky.
Súčasťou skupiny sú aj informácie o možnostiach ďalších, skupinových či individuálnych tréningov.
Máte tak možnosť ďalej zlepšovať chôdzu na vodítku, alebo aj riešiť nové problémy.