Psie športy

AGILITY

Agility je dynamický šport v ktorom psík prekonáva rôzne prekážky za vedenia psovoda. Je to tímový šport v ktorom psovod navádza, ukazuje a vedie psíka po parkúre a v ktorom je veľmi potrebná súhra a správna komunikácia medzi psíkom a jeho psovodom.

Tento šport je určený pre všetkých psíkov a ich majiteľov. Pridať sa môžu mladé aj dospelé psíky. Kedže sa ale jedná o fyzicky dosť náročný šport, je potrebné, aby boli psíky zdravé, bez nadváhy a v dobrej kondícii.

ArkanLand je členom Asociácie slovenských klubov agility

Chceli by ste si aj vy skúsiť agility?
Pridajte sa k nám na tréning!

AGI_01

NOSEWORK

The nose knows (Nosework SK)

Nosework je šport, pri ktorom psík vyhľadáva špecifický pach v rôznom prostredí, ako napríklad v interiéry, exteriéry, vo vozidlách, alebo v batožinách. Tento šport pochádza z USA a napodobňuje prácu služobných psov K9, ktoré hľadajú drogy, výbušniny, zbrane a iné látky.

Podľa skúšobného poriadku Nosework SK sa na Slovensku hľadajú silice mäty, anízu a škorice.

Tento šport je určený pre psíkov rôzneho veku a rasy. Či už máte mladé šteniatko, alebo psieho seniora, dychtivého čuchača, alebo nezastaviteľného jedáka. Začať sa dá hocikedy.

Viac o našej ponuke Noseworku.

NW_01

DOGDANCING

Dogdancing je krásny šport, ktorý si získava čoraz viac záujemcov. V tomto športe predvádza psík spolu so psovodm sériu cvikou v rytme hudby. Dogdancing pochádza z Anglicka, kde vznikol z klasickej poslušnosti. 

Tancu so psom sa môže venovať každý psík. Nezohráva v ňom rolu ani vek ani rasa.

U nás v ArkanLand sa venujeme hlavne príprave a skladaniu postupových skúšok dogdancingu. Tieto postupové skúšky si vytvoril český dogdancingový klub DDCCR. A keďže na Slovensku niečo podobné nemáme, riadime sa podľa ich pravidiel. Presné vysvetlenie skúšok a ich jednotlivé rozdelenie nájdete vo videu od Viktórie Obetkovej.

 

DD_01